Novinky na Váš e-mail

CaMgZn

Lecithin

Zajímavosti o zdraví

2/15/2012

Hořčík má pozitivní vliv na krevní tlak

Doplňky stravy obsahující hořčík mohou přispět k malému, ale klinicky významnému snížení krevního tlaku podle výsledků nové meta-analýzy provedené ve Velké Británii.

Jak uvedli výzkumníci z Univerzity v Herdfordshire v časopise European Journal of Nutrition, data získaná ve 22 studiích provedených s doplňky stravy obsahujícími hořčík ukázala, že tento minerál může snižovat systolický i diastolický krevní tlak o 2, respektive 4 mmHg.

„Zdá se, že suplementace hořčíkem vede k dosažení malého ale klinicky významného snížení krevního tlaku a tento účinek stojí za další prozkoumání ve větší klinické studii“ uvedli autoři meta-analýzy. 

Minerály a mozková mrtvice

Je dobře znám význam správné stravy u osob s vyšším rizikem onemocnění srdce a cév a zejména vztah mezi nadměrnou konzumací sodíku a vysokým krevním tlakem. Naopak podle některých observačních studií má konzumace hořčíku, vápníku a draslíku na hypertenzi opačný, tedy pozitivní vliv.

Mezi zdroje hořčíku ve stravě patří zelená listová zelenina, maso, celozrnné potraviny, ořechy a mléko. Dřívější studie ukazují, že příjem hořčíku u dospělé populace je většinou nižší, než je doporučená denní dávka ( 320 mg hořčíku u žen a 420 mg u mužů). 

Nedávno v časopise American journal of clinical nutrition uvedli vědci z Karolinského Institutu ve Stockholmu, že informace sezbírané ze 7 prospektivních studií ukázaly, že každé zvýšení denního příjmu hořčíku o 100 mg vede ke snížení rizika mrtvice o 9%.  

Meta-analýza

Kass a jeho spolupracovníci analyzovali data z 22 studií, kterých se zúčastnilo 1173 osob. Hořčík byl užíván v dávkách od 120 do 973 mg  a délka studií byla v rozmezí od 3 do 24 týdnů. Získaná data celkově ukázala na to, že suplementace hořčíkem je spojená se snížením systolického tlaku o 3-4 mmHg a snížením diastolického tlaku o 2-3 mmHg. Nejlepší výsledky byly pozorovány v dávce více než 370 mg denně.  

Podle informací z klinických studií na léčiva se považuje snížení systolického krevního tlaku o 0.8 - 2 mmHg za klinicky významné pro snížení výskytu koronárního onemocnění, selhání srdce a mozkové mrtvice“ incidence.

“Klinický význam snížení tlaku, ke kterému dochází podle této meta-analýzy je potenciálně velmi významný,” uvedli autoři.

Vysoký krevní tlak (hypertenze) je definovaný systolickým a diastolickým krevním tlakem vyšším než 140 a 90 mmHg.

 

Source : European Journal of Clinical Nutrition
Published online ahead of print, doi:10.1038/ejcn.2012.4
Effect of magnesium supplementation on blood pressure: a meta-analysis”
Authors: L. Kass, J. Weekes, L. Carpenter

Související produkty: